Politică de Confidentialitate

 Politică de prelucrarea a datelor cu caracter personal

Prezenta Politică descrie ocaziile, scopurile și modalitățile în care noi prelucrăm anumite categorii de date ale dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul:

 • Website-ului de Internet www.ursuletul.ro pe care il operam, prin care puteti accesa prezenta Politică („Website”);
 • Mesajelor email in format HTML pe care vi le transmitem și prin intermediul diverselor comunicări pe care le avem cu dumneavoastră; și
 • Când faceti o rezervare de cazare la Hotel, cand sunteți cazat ca și client al nostru, cand ne vizitați, sau cand beneficiați de serviciile de închiriere a salilor noastre de conferințe a Hotelului sau de alte servicii pe care vi le punem la dispozitie.

Vă rugăm să aveți in vedere că, în cazul în care intenționați să ne transmiteți date cu caracter personal ale unei altei persoane fizice (de ex., cu ocazia unei rezervări pentru alta persoana fizica, etc.), aveți dreptul să ne furnizați astfel de date doar după, și în măsura, in care ați obținut consimțământul acesteia în acest scop  și doar după informarea persoanei respective privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal in acest scop si celelalte scopuri menționate în prezenta Politică.

Cine suntem?

S.C. TRAVEL MONT S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Predeal, Str. Vasile Alecsandri nr. 35, jud. Brasov, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J08/1251/2001, având Cod Fiscal RO14323745 („Operator”), care deține și operează hotelul „Ursuletul” (“Hotel”) la adresa sediului său social, actioneaza ca operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal și ca entitate care vă furnizează, atât prin intermediul website-ului Hotelului www.ursuletul.ro („Website-ul”), cât și prin intermediul partenerilor săi de afaceri, beneficiile închirierii unei săli de conferințe si a altor servicii, adaptate necesităților și așteptărilor dumneavoastră („Serviciile”).

Ne puteți contacta oricând la:

 Adresa Hotelului si a sediului nostru social: Predeal, Str. Vasile Alecsandri nr. 35, jud. Brasov, România

Tel.: +40 268 456 456

Email: rezervari@ursuletul.ro

 Totodată, întrucât intentionam să asigurăm o protecție sporită a datelor dumneavoastră cu caracter personal, am decis desemnarea unui responsabil cu protecția datelor. Pentru orice întrebări sau comentarii legate de prezenta Politică, de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau drepturile și obligațiile dumneavoastră în raport cu noi cu privire la aceste date, ne puteți contacta printr-o cerere specifica semnata si datata fie la adresa de email dedicată: dpo@ursuletul.ro, fie la adresa poștală  a Hotelului si a sediului nostru social situat din Predeal, Str. Vasile Alecsandri nr. 35, jud. Brasov, România, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor.

Cui sunt adresate serviciile noastre?

 Serviciile oferite de noi nu sunt adresate în mod direct persoanelor cu vârstă mai mică de 18 ani, și de aceea nici nu solicitam si nu colectăm date cu caracter personal privind persoane cu această vârstă.

 În cazul în care descoperim/suntem informați că am colectat date cu caracter personal privind persoane cu această vârstă fără a exista acordul reprezentanților legali ai acestora, vom verifica de îndată și, când  legea cere acest lucru, fie (i) vom obține de îndată consimțământul expres al reprezentanților legali pentru a prelucra acestea date, iar, în caz de imposibilitatea de obțiene a acestui consimțământ, (ii) vom șterge aceste informații din evidențele noastre și ne vom asigura de ștergerea acestora și din evidențele persoanelor noastre împuternicite/operatorilor noștri asociați.

Ce sunt datele cu caracter personal și prelucrarea de astfel de date?

 “Datele cu caracter personal” sunt datele care identifică o persoană fizică sau care se refera la o persoană fizică identificabilă. Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi IP-ul computerului unei persoane fizice, adresa MAC a computerului sau telefonului mobil al unei persoane fizice, etc.), dar, dacă sunt asociate cu o persoană fizică, ne ajută să o putem identifica, și se circumscriu astfel noțiunii de ”Date cu caracter personal”.

Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal sau asupra unor seturi de Date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Ce Date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră?

 Politica noastră este aceea de a colecta doar acele Date cu caracter personal ale dumneavoastră ca persoană fizică ce ne sunt strict necesare pentru a vă oferi cea mai bună experiență privind serviciile oferite de hotelul nostru. Ca regulă generală, colectăm, în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile, următoarele Date cu caracter personal cu privire la dumneavoastră:

 • Nume și prenume
 • Adresă de domiciliu
 • Adresă de e-mail
 • Numărul de telefon
 • Data și locul nașterii
 • Cetățenia
 • Seria și numărul actului de identitate
 • Informatii despre cardul dumneavoastra de credit sau de debit, sau alte informații necesare pentru plata serviciilor noastre
 • Geo-localizarea dispozitivului/echipamentului terminal de pe care navigati pe Website-ul nostru (cu anonimizarea IP-ului dispozitivului/echipamentului terminal al dumneavoastra)
 • Datele de facturare ale angajatorului dumneavoastră (daca este cazul)
 • Detalii despre sejurul la Hotel (data sosirii, data plecarii, scopul sejurului) si despre tururile turistice pe care le rezervati la Hotel
 • Codul de rezervare al cazarii dumneavoastra la Hotel
 • Identificatori online, inclusiv de tip cookie (cand ne vizitati Website-ul)
 • Functie, denumire angajator si marturia dumneavoastra testimoniala privind serviciile noastre
 • Preferințele/cerintele dumneavoastră speciale privind Serviciile noastre (inclusiv anumite date privind sănătatea dumneavoastra, pe care ni le furnizați voluntar, fără o solicitare din partea noastră)
 • În cazuri limitate, imaginea dumneavoastră înregistrată de camerele de supraveghere video amplasate în locuri publice la Hotel (de ex., în zona de intrare, în lobby-ul hotelului, pe holurile interioare ale hotelului, etc.)
 • Semnătura dumneavoastră

În ce scopuri și modalități prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal?

 Noi prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal strict în scopurile de (i) a vă putea oferi si imbunatati Serviciile noastre și (ii) a vă proteja în calitate de clienți/vizitatori ai hotelului nostru, astfel cum vom detalia mai jos.

 În anumite cazuri, vă vom solicita să ne furnizați în mod direct datele dumneavoastra cu caracter personal, în alte cazuri vom avea acces la aceste date în mod indirect. În toate cazurile, dacă nu veți fi de acord cu prelucrarea lor, există riscul să nu vă putem furniza anumite Servicii ale noastre solicitate de dumneavoastra pentru că ne va fi imposibilă executarea propriilor obligații legale și/sau contractuale.

 În situația în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi pe baza consimtamantului dumneavoastra relația contractuala dintre dumneavoastră si noi nu va fi afectata in nici un fel.

De asemenea, exceptând situația în care vă comunicăm alte instrucțiuni, nu vă vom solicita și vă recomandăm să nu ne transmiteți/dezvăluiți nesolicitat, cu ocazia și/sau în legătură cu prestarea Serviciilor noastre, în alt mod, Date cu caracter personal sensibile (de ex., nelimitativ, numărul cardului de sănătate/securitate socială, codul numeric personal, date referitoare la originea etnică sau rasială, originea rasială sau etnică, opinii politice, confesiune religioasă/convingeri filozofice, apartenența la sindicate, date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date privind sănătatea / date privind viața sexuală sau orientarea sexuală, informații cu privire la sancțiuni administrative sau penale, sau la investigații penale în curs, care va privesc pe dumneavoastră și/sau pe alte persoane fizice). În cazul în care acest lucru se va întâmpla (eventual accidental) vom lua de îndată măsuri de ștergere/distrugere a Datelor cu caracter personal de mai sus din evidențele noastre.

Cât timp reținem Datele dumneavoastră cu caracter personal?

Stocăm Datele dumneavoastră cu caracter personal strict pentru perioadele de timp necesare îndeplinirii fiecăruia dintre scopurile mai sus-mentionate in prezenta Politica si conform politicii noastre interne de retenție a datelor cu caracter personal conform legilor aplicabile (inclusiv legislația specială și generală aplicabilă in vigoare în materie de arhivare de date/documente).

Pentru a determina perioada adecvată pentru stocarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm, ținem cont de cantitatea, natura și sensibilitatea lor, de potențialul  de risc de vătămare rezultat din prelucrarea și dezvăluirea neautorizate, scopurile pentru care prelucrăm aceste date și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace mai puțin intruzive, cerințele legale aplicabile care ne impun stocarea pentru anumite perioade de timp, bunele practici convenite în domeniul lor de prelucrare, precum și modalitatea în care ne putem asigura ca datele prelucrate sunt corecte și actuale .

În cazul în care ne-ați oferit consimțământul la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal mentionate în tabelul de mai sus, vom prelucra aceste date până la realizarea  scopurilor mai sus-menționate, sau până la data retragerii consimțământului dumneavoastră, oricare dintre aceste date intervine prima, cu excepția cazurilor în care avem obligația legală să prelucram aceste date pentru perioade mai lungi de timp.

La finalul perioadelor de retenție aplicabile, când Societatea nu mai are motive legale, interese legitime, ori consimțământul dumneavoastră de a vă prelucra Datele cu caracter personal (în cazurile aplicabile), aceste date vor fi eliminate din evidențele noastre în conformitate cu procedurile noastre interne si cu legile aplicabile (prin modalitati care pot include arhivarea, anonimizarea si/sau distrugerea acestor date, de la caz la caz).

Procese decizionale automatizate, incluzând crearea de profiluri în mod automat

 Datele cu caracter personal la care se refera prezenta Politică nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv pentru crearea de profiluri in mod automat.

Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

 Scopul nostru este acela de a vă asigura cea mai bună experiență când beneficiati de Serviciile noastre și, pentru a obtine acest lucru, putem acorda acces (integral/parțial) la datele dumneavoastră cu caracter personal unora dintre angajații noștri care si-au asumat obligații de confidențialitate în legătura cu datele cu caracter personal la care pot avea acces în exercitarea atribuțiilor lor de serviciu, precum și catre parteneri de afaceri pe care i-am selecționat cu responsabilitate, si doar strict în măsura necesară pentru ca aceștia să-și poată îndeplini obligațiile asumate față de noi prin contractele incheiate cu noi.

 Atunci când externalizăm anumite activități/servicii/obligații care presupun prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal către parteneri ai noștri de afaceri, depunem toate eforturile rezonabile pentru a verifica în prealabil dacă aceștia asigura protecția datelor dumneavoastră prin măsuri stricte tehnice și de securitate și încheiem cu fiecare dintre aceștia contracte (separate sau în formă de acte adiționale) de prelucrare a acestor date. Astfel, datele dumneavoastra cu caracter personal pe care le divulgam către partenerii noștri de afaceri sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care le sunt necesare pentru executarea obligațiilor lor și le interzicem acestora să le utilizeze în vreun alt scop fără informarea și acordurile cerute de lege.

 Unii dintre acești parteneri de afaceri sunt terți care nu trebuie sa prelucreze date cu caracter personal ale dumneavoastră, însă pot avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor/activităților/obligațiilor, sau în interacțiunile lor cu noi (de ex., societăți care prestează servicii de întreținere tehnică, auditori financiar-contabii, consultanți juridici, etc.).

Mai exact, divulgam unele date către terțe părți (furnizorii și partenerii noștri) pentru realizarea unor funcții și servicii necesare pentru furnizarea Serviciilor noastre de la Hotel, dupa cum urmeaza: 

 • furnizorul care ne asigură servicii de stocare a datelor (în cloud);
 • procesatorii de plăți autorizați de noi să intermedieze plățile în sistem protejat SSL și conform cu regulile PCI DSS;
 • furnizorii cu ajutorul cărora puteți efectua rezervări online la hotelul nostru (pe Website-ul nostru, prin intermediul unor agenții turistice și motoare online de rezervări);
 • furnizorul de servicii de analiza a satisfactiei clientilor;
 • furnizorul care asigură găzduirea Website-ului nostru.

Divulgarea datelor dumneavoastra cu caracter personal către autorități/instituţii publice sau organe judiciare

 Putem transmite unele din Datele dumneavoastră cu caracter personal către autorități/instituții publice competente, atunci când ne impune legea (de ex. pentru investigarea fraudelor, prevenirea și combaterea spălării banilor, depunerea declarațiilor/situațiilor financiar-contabile la autoritățile financiar-fiscale, indicarea unor posibile acte criminale sau amenințări la adresa siguranței publice (dacă supectăm că ați fost implicați sau afectați într-un incident care implică un comportament criminal sau potențial criminal, dacă suspectăm că s-a comis o fraudă sau o infracțiune cibernetică, dacă primim amenințări sau comunicări rău intenționate adresate noua sau unor terți, etc.), sau către instanțe/organe judiciare, atunci când ne exercitam/apărăm drepturi legale/interese legitime în justiție.

 

Modificari societare

 Putem transfera date ale dumneavoastră cu caracter personal către terți în cazul in care vom parcurge proceduri de reorganizare, fuziune, înstrăinarea participațiilor, cu privire la societatea care operează Hotelul, ori asocieri sau înstrăinarea unei părți sau a întregii activități de afaceri a acestei societati. Pentru acest scopuri, ne vom asigura că orice potențial cumpărător va adopta și va implementa măsurile tehnice și de securitate adecvate pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal, iar părțile tranzactiilor mai sus-mentionate vor semna în prealabil contracte de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru scopul tranzacției/lor intentionate.

Ce măsuri tehnice si organizationale am implementat pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 Am implementat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru a asigura un nivel adecvat de securitate pentru colectarea, prelucrarea pe alte cai și păstrarea în siguranță a datelor dumneavoastra cu caracter personal, inclusiv împotriva accesului neautorizat la acestea, al utilizării lor neautorizate, si de asemenea impotriva distrugerii, pierderii sau alterării acestora. Aceste măsuri includ, fără a se limita la, folosirea de tehnici de criptare, acordarea de drepturi de acces restricționat la sistemele noastre fizice și de IT, impunerea de obligații de confidențialitate.

 În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că și parteneri noștri de afaceri care pot avea acces la Date cu caracter personal ale dumneavoastră în contextul serviciilor furnizate nouă gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrare..

 În cazul în care va exista un incident de securitate care implică Datele dumneavoastră, vom face toate notificările și vom adopta toate măsurile necesare cerute de prevederile legale în vigoare.

Transmiterea de informații către noi

Comunicarea prin Internet/alte căi electronice nu este în întregime sigură și de aceea, când ne trimiteți informații/date cu caracter personal pe această cale (de ex., prin email, prin intermediul Website-ului nostru, sau prin orice alt mijloc electronic), vă asumați riscuri.

Nu ne putem asuma responsabilitatea pentru niciun tip de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dumneavoastră ca rezultat al deciziei dumneavoastră de a ne transmite informații/date (inclusiv personale) prin mijloace electronice, în afară de obligațiile noastre legale imperative (inclusiv în domeniul protecției datelor cu caracter personal) și de cele asumate prin contractele încheiate cu dumneavoastră.

Ce drepturi aveti in legatura cu prelucrarea de catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal?

 În contextul prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 1. a) Dreptul de acces la Datele cu caracter personal prelucrate
 2. b) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat)
 3. c) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării
 4. d) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare
 5. e) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor 
 6. f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri
 7. g) Dreptul la portabilitatea datelor,
 8. h) Dreptul de a depune plângereîn fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) situată în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon +40.318.059.211 / +40.318.059.212, email anspdcp@dataprotection.roși dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate oricând. În acest scop, ne puteți adresa solicitări datate și semnate fie la adresa Hotelului fie prin email la adresa dedicata: dpo@ursuletul.ro, in atentia Responsabilului cu Protectia Datelor.

 

Precizăm totodată faptul că exercitarea drepturilor dumneavoastra de către persoana vizată mai sus-mentionate este gratuită. In cazul solicitarilor persoanelor vizate care sunt manifest nefondate sau excesive, in particular din cauza caracterului lor repetitiv, vom putea sa: (a) percepem o taxa rezonabila avand in vedere costurile administrative ale furnizarii informatiilor de comunicare sau ale realizarii actiunii solicitate; fie (b) refuzam sa dam curs solicitarii.

 

Politică de utilizare Cookie

Această politică reglementeaza utilizarea de cookie-uri prin intermediul site-ului www.ursuletul.ro (“Site”) deținut și operat de societatea S.C. TRAVEL MONT S.R.L., persoană juridică română cu sediul social în Predeal, Str. Vasile Alecsandri nr. 35, jud. Brasov, România, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J08/1251/2001, având Cod Fiscal RO14323745 („Operator”), care deține și operează hotelul „Ursuletul” (“Hotel”) situat la adresa sediului său social. Societatea este operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal și entitatea care vă furnizează, la sediu și prin intermediul Site-ului, posibilitatea rezervarii si închirierii unei camere de cazare, masa la restaurant, săli de conferințe pe măsura necesităților dumneavoastră („Servicii”).

 Astfel, în termenii și condițiile de mai jos, prin intermediul Site-ului, Operatorul:

 (i) utilizează cookie-uri necesare pentru  funcționarea Site-ului;

(ii) pe baza consimțământului dumneavoastrăintenționează să utilizeze cookie-uri de analiză statistică pentru analiza comportamentului vizitatorilor Site-ului.

 1. Ce este un „cookie”?

Un “cookie” este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care este stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de un web-server unui browser (de ex. Internet Explorer, Chrome, Firefox, etc.) și este “pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poatea accesa informațiile de pe hard disc-ul utilizatorului).

Un cookie este format din două părți: numele și conținutul cookie-ului. Durata de existență a unui cookie este determinată. Tehnic, doar web-server-ul care a transmis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe site-ul asociat web-server-ului respectiv.

Cookie-ul stochează informații importante care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (de ex.: setările limbii în care se dorește accesarea unui site, etc.).

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet.

Există următoarele categorii de cookie-uri:

Cookie-uri „esențiale” și „neesențiale” .

Cookie-urile esențiale: prezintă una dintre următoarele două caracteristici:

 • sunt utilizate exclusiv pentru efectuarea sau facilitarea comunicării într-o rețea;
 • sunt strict necesare pentru furnizarea unui serviciu online solicitat de către dvs.

Cookie-urile neesențiale: Acestea nu se încadrează în definiția cookie-urilor esențiale deoarece nu sunt strict necesare pentru functionarea unui site, ca de expemplu cookie-urile utilizate pentru analizarea comportamentul pe un site web sau cookie-urile utilizate pentru afișarea de reclame.

Cookie-uri de sesiune si persistente

Cookie-urile pot fi de 2 tipuri: „de sesiune”și „persistente”, în funcție de perioada de stocare după plasarea lor în browserul dvs. Acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe websiste-ul respectiv sau închide fereastra browserului

Cookie-urile de sesiune: rămân pe dipozitiv atâta timp cât navigatorul web este deschis. Acestea expiră când navigatorul web este inchis.

Cookie-urile persistente: expiră la un moment dat în timp, sau dacă sunt șterse manual din navigatorul web. Acestea sunt stocate pe hardisc-ul unui computer sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ si pe cele plasate de pe un alt site decât cel pe care il vizitează utilizatorul la momentul respectiv, cunoscute sub numele de “third party cookie” (cookie-uri plasate de terti), care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator astfel încât sa fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

De asemenea, cookie-uri se mai pot împarți în funcție de entitatea care le gestionează, putând fi proprii (în acest caz, ale Operatorului) sau ale altor persoane.

În functie de scopul lor, pot exista: (a) cookie-uri tehnice (necesare pentru navigare), (b) cookie-uri statistice (colectează informații despre modul în care utilizatorii folosesc un site web, cum ar fi paginile cele mai populare, ce metodă de conectare între pagini este cea mai eficientă și dacă utilizatorii întâmpină mesaje de eroare de pe paginile web), (c) cookie-uri funcționale/de preferințe (memoreaza alegerile pe care le face utilizatorul pentru a îmbunătăți experienta acestuia de navigare), (d) cookie-uri publicitare (gestionare de spatii publicitare) sau cookie-uri de publicitate comportamentala (publicitate pe un site).

Cookie-uri “first party” și cookie-uri “third party”

În funcție de site-ul sau domeniul de Internet care plasează un cookie, există cookie-uri “first party” și cookie-uri “third party”.

Cookie-urile “first party” (prima parte) sunt plasate de către domeniul Internet /site-ul accesat de către utilizator (a cărui adresa URL apare în bara de adrese a browser-ului utilizatorului).

 Un cookie “third party” (terță parte) este plasat de un alt domeniu Internet/site decât cel accesat de către utilizator; aceasta înseamnă că site-ul accesat va prelucra și informații provenind de la un site/domeniu de Internet terț.

Informații suplimentare privind cookie-urile pot fi găsite prin accesarea următorului site: www.allaboutcookies.org.

 1. Cookie-urile folosite și pe care intenționăm să le folosim pe Site

 Conform prevederilor legale în domeniu, avem dreptul să stocăm cookie-uri pe dispozitivele dumneavoastră în cazul în care acestea sunt tehnice, strict necesare/esențiale pentru operarea Site-ului. Pentru toate celelalte tipuri de cookie-uri, conform legii, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră.

Folosim doua tipuri de Cookie-uri: per sesiune si fixe. Cookie-urile per sesiune sunt fisiere temporare ce raman in terminalul utilizatorului pana la terminarea sesiunii sau inchiderea aplicatiei (browser-ului web), iar fișierele fixe rămân pe terminalul utilizatorului pe o perioada in parametrii Cookie-ului sau pana sunt sterse manual de utilizator. Folosim cookie-uri de tip primar (first party) si sunt esentiale si strict necesare pentru procesarea unei comenzi cat si de tip tertiar (third party) pentru colectare statistici, publicitate, continut interactiv media si analiza. Cookie-urile tertiare sunt reprezentate de catre serviciile Google si Facebook. Aveți dreptul sa decideți daca doriți sa acceptați sau sa respingeti modulele cookie.

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conținute în sau obținute prin intermediul cookie-urilor de analiză statistică este: consimțământul prealabil al persoanelor vizate [articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul General Privind Protecția Datelor cu caracter personal (GDPR)].

 1. Scopul utilizării de cookie-uri și temeiul legal al utilizării lor

 Operatorul utilizează cookie-urile mai sus-menționate atât pentru a asigura funcționarea adecvată a Site-ului, cât și pentru a îmbunătăți performanța Site-ului si a serviciilor furnizate prin intermediul acestuia, astfel încât utilizatorii să beneficieze de o experiență plăcută prin utilizarea Site-ului.

 1. Cum poți bloca / șterge / modifica toate cookie-urile pe Site

Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal prin utilizarea de cookie-uri, ștergând astfel cookie-urile care au fost plasate anterior în browser-ul dumneavoastră. Astfel, cele mai multe tipuri de navigatoare web permit blocarea tuturor modulelor de tip cookie, inclusiv a cookie-urilor esențiale/necesare. Trebuie însă să rețineți că dezactivarea și, pe cale de consecință, refuzul de a accepta cookie-urile esențiale/necesare pot face Site-ul impracticabil sau dificil de vizitat și de folosit (anumite componente și funcții ale Site-ului pot fi afectate negativ).

Pentru a șterge cookie-urile care au fost plasate anterior în browser-ul dumneavoastră, trebuie să selectați opțiunea de ștergere a istoricului navigării asigurându-vă că opțiunea de ștergere a cookie-urilor este activată atunci când se face acest lucru.

Toate browser-urile moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor utilizate. Astfel, puteți seta pentru browser-ul dumneavoastră neacceptarea de cookie-uri, sau acceptarea de cookie-uri de la un site anume.

Pentru retragerea consimțământului acordat privind utilizarea de cookie-uri de analiză statistică prin folosirea Site-ului ne puteți contacta, prin:

(i)             Poștă, la adresa Hotelului și a sediului nostru social din: Predeal, Str. Vasile Alecsandri nr. 35, România; sau

(ii)           Email, la adresa: dpo@ursuletul.ro.

Prezenta Politică se completează cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. Aceasta va putea fi modificată și actualizată în viitor în măsura în care vom considera necesar (de ex., ca urmare a modificărilor legislative și de practică în materie, a modificărilor prelucrărilor de date cu caracter personal ale Operatorului, etc.).

 

Data actualizării: 22 octombrie 2021